top of page
Welkom
Foto2-Psychotherapie.JPG

Welkom,
mijn naam is Danielle Bos.

Ik ben GZ-psycholoog en Psychotherapeut. Ik bied psychotherapie voor volwassenen aan, in zowel de basis- als gespecialiseerde GGZ.

U kunt bij mij terecht voor problemen die u tegenkomt op meerdere vlakken, zoals in het contact met anderen (of binnen u zelf), op uw werk of in uw vrije tijd. De problemen waar u last van heeft kunnen zeer divers zijn; zoals somberheid, angsten, rouwproblemen, trauma’s, relatieproblemen, problemen op het gebied van uw persoonlijkheid, of klachten als een leeg gevoel of een langer bestaand gevoel van onvrede met uw leven.

[ Behandelvormen ]

Behandelvormen

Inzichtgevende
psychotherapie

Een inzichtgevende (psychodynamische) psychotherapie is geïndiceerd als er sprake is van complexere problematiek die een grote invloed heeft op iemands functioneren. Deze hulp is erop gericht om zicht te krijgen op terugkerende interactiepatronen die in het verleden zijn ontstaan en die in het heden het leven belemmeren. Door samen met de therapeut te onderzoeken waar deze patronen vandaan komen en ze ook in het contact met de therapeut te ervaren, wordt u zich meer bewust van uw gedragingen en gevoelens op een emotioneel niveau. Het gaat om het leren herkennen van emoties en behoeften achter de problemen. Zo kunnen klachten verminderen en kan ander gedrag mogelijk worden.
Ik werk vanuit een psychodynamisch kader, maar maak soms ook gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT).

Verder ben ik bekend met verschillende theoretische kaders en behandelmethoden, waaronder:

  •  Eye Movement Desensitisationand Reprocessing (EMDR)

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

  • Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

  • Affectfobie therapie (AFT)

  • Mentalisation based treatment (MBT)

  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

  • Schematherapie

Tarieven

[ Tarieven ]

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt er vanaf 2022 gewerkt met het zorgprestatiemodel.  De zorgprestaties weerspiegelen de geplande en/of geleverde zorg en zijn voor u herkenbaar en controleerbaar. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald de maximale tarieven die aansluiten bij de behandelinzet (www.nza.nl)
Voor 2024 heeft de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:
- VGZ (Unive, Zekur etc.)
- DSW (inTwente, Stad Holland)
- ENO (Salland, zorgdirect)
- Zorg en Zekerheid
- ASR (Ditzo)
- Zilveren kruis (Interpolis, FBTO, de Friesland etc)

De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

De praktijk heeft in 2024 GEEN contract met Caresq, CZ, ONVZ en Menzis

 

Als ik GEEN contract met uw verzekeraar heb, dan is er sprake van vergoeding via restitutie. In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening, gebaseerd op een sessietarief behandeling (45 minuten) van € 156,72.  Let op dat de verzekeraar meestal maar een deel van de kosten vergoedt. Via restitutie krijgt u afhankelijk van uw polis 60 tot 100 % van uw verzekeraar vergoed.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

Onverzekerde zorg
Mocht er GEEN sprake zijn van een diagnose, als u geen diagnose in uw medisch dossier wenst of als de behandeling door uw werkgever wordt betaald is in 2024 het tarief per sessie van 45min €120,00

Afspraken annuleren en no-show tarief

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een no-show bedrag van 60 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd, die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij het niet verschijnen op de geplande afspraak.

Aanmelden

[ Aanmelden ]

U kunt telefonisch (06 -252 095 27) of via email ( info@psychotherapie-hoorn.nl ) contact met mij opnemen.
Tijdens ons eerste telefoongesprek, zullen u vragen gesteld worden over uw klachten/problemen waarvoor u hulp zoekt. Vervolgens kunnen we samen bepalen of mijn therapieaanbod bij u aansluit.. Daarna volgt er een eerste afspraak
voor een intakegesprek.

De therapie start met het vaststellen van een behandelplan en diagnose dit in samenspraak met u als cliënt.
Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt naar de eerste afspraak: de verwijsbrief van de huisarts,
uw zorgverzekeringspas, een geldig identiteitsbewijs.

Wachttijd

Op dit moment heb ik een tijdelijke aanmeldstop.

Over mij

[ Over mij ]

Mijn naam is Danielle Bos. Ik ben GZ-psycholoog en Psychotherapeut.
Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Na mijn studie ben ik als psycholoog aan de slag gegaan en heb ik,
naast het werken in de praktijk, van 2011 tot 2013 de opleiding tot
GZ-psycholoog gevolgd.
Vervolgens heb ik van 2017 tot 2020 de opleiding tot psychotherapeut gevolgd.. Ik heb in verschillende settingen gewerkt (GGZ- instellingen, vrijgevestigde praktijk) waardoor ik ook in de praktijk breed ben opgeleid
en met verschillende doelgroepen in aanmerking ben gekomen.
Sinds 2022 heb ik mijn eigen praktijk op de Wisselstraat. Ik ben aangesloten bij verschillende intervisiegroepen en ik volg supervisie, wat een wezenlijk onderdeel is van mijn vorming als therapeut.


BIG nummer  GZ psycholoog 59917855725
BIG nummer  Psychotherapeut 79917855716
Kamer van Koophandel: 86139568
AGB code behandelaar: 94016242
AGB code praktijk: 94066891

Lid van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Lid van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)

Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 

Danielle-portret1_edited.png

[ Kwaliteit ]

Kwaliteit

Als u in behandeling bent bij een psychotherapeut dan is die gebonden aan wettelijke eisen waar aan voldaan moet worden. Hieronder vallen onder andere regels over recht op informatie over de diagnose en behandeling en recht op inzage en afschrift van het dossier, maar ook recht op privacy en klachtenrecht. Hieraan zit ook het kwaliteitsstatuut gekoppeld.Ook is er een privacyverklaring in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naast de wettelijke eisen waar ik aan voldoe, heb ik mij verbonden aan de regels van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en psychotherapeuten en de bijbehorende beroepscode. Zij doen ook om de 5 jaar een controle op de praktijkvoering. Zie voor meer informatie over de wettelijke kaders en de beroepsregels vanuit de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen www.lvvp.info

Privacystatement (pdf)
Kwaliteitsstatuut (pdf)

[ Klachtregeling ]

Als u klachten heeft over mij als psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van mijn beroepsgroep LVVP. Op de website van de LVVP vindt u informatie over deze klachtenregeling.

[ Contact ]

Wisselstraat 8A, 1e verdieping, 1621 CT Hoorn

Bel mij via 06 -252 095 27. Bereikbaar tijdens kantooruren.

Spreekt u bij geen gehoor de voicemail in. U wordt altijd teruggebeld..


E-mailadres: info@psychotherapie-hoorn.nl

Beveiligd email via Zorgmail: 500156629

 

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts of Huisartsenpost Hoorn: 0229-297800

Betaald parkeren kan in de buurt of in parkeergarage ’t Jeudje,

Vollerswaal 61A, 1621 GD Hoorn (op vijf minuten lopen van de praktijk).

Contact
Psychotherapie-logo-opzet-wit.png

Wisselstraat 8A, (1e verdieping)
1621 CT Hoorn

Tel 06 -252 095 27

info@psychotherapie-hoorn.nl

Mijn
registraties

BIG nr. GZ psycholoog
59917855725

BIG nr. Psychotherapeut
79917855716

KvK nr.

86139568

AGB code behandelaar

94016242

AGB code praktijk: 9466891

bottom of page